Uwagi do WZZJK

Szanowni Państwo,

W tym miejscu anonimowo możecie przesłać Państwo swoje uwagi, sugestie do Wydziałowego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia, które będą miały wpływ na realizowane zadania WZ, w tym:

 1. Podejmowanie działań na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia w UM w Łodzi. W tym celu Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia opracowuje i przedstawia Rektorowi UM w Łodzi wnioski i propozycje dotyczące:
  • polityki oraz procedur zapewnienia jakości w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi,
  • zasad zatwierdzania, monitorowania oraz okresowego przeglądu programów nauczania oraz ich efektów,
  • sposobów  oceniania studentów i doktorantów,
  • zasad zapewnienia jakości i rozwoju kadry dydaktycznej,
  • zasad monitorowania oraz okresowego przeglądu zasobów do kształcenia oraz środków wsparcia dla studentów i doktorantów,
  • zasad działania systemów informatycznych oraz gromadzenia i wykorzystania informacji dotyczących kształcenia w UM w Łodzi,
  • zasad publikowania informacji na temat kształcenia w UM w Łodzi.
 2. Ustala harmonogram podejmowania działań w obszarach wymienionych powyżej.
 3. Opracowuje formularz sprawozdań z oceny własnej dla Wydziałów UM w Łodzi.
 4. Dokonuje analizy sprawozdań z oceny własnej Wydziałów i przedstawia Rektorowi sprawozdanie na temat jakości kształcenia w UM w Łodzi.
 5. Analizuje przepisy prawne dotyczące jakości kształcenia obowiązujące i projektowane w krajach Unii Europejskiej.
 6. Przedstawia Rektorowi UM w Łodzi wnioski i propozycje dotyczące jakości kształcenia w UM w Łodzi.

 

Twoja wiadomość:

   


  Wydrukuj strone
  Do gory
  Do gory