Jednostki naukowo-dydaktyczne

 1. Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  • Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu
   • Ośrodek Badania i Leczenia Bólu
 2. Katedra Biochemii Medycznej
  • Zakład Biochemii Medycznej
   • Pracownia Wirusów Hepatotropowych
  • Zakład Chemii Biomedycznej
  • Zakład Neurochemii Molekularnej
 3. Katedra Chorób Wewnętrznych, Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej
  • Klinka Chorób Wewnętrznych, Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej
 4. Katedra Gerontologii
  • Klinika Geriatrii
   • Pracownia Technologii Informacyjnych
  • Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych
   • Ośrodek Leczenia Nerwic
   • Pracownia Psychiatrii Metabolicznej
   • Pracownia Psychiatrii Biologicznej
  • Zakład Żywienia Klinicznego i Diagnostyki Gastroenterologicznej
  • Zakład Żywienia i Epidemiologii
 5. Katedra Higieny i Epidemiologii
  • Zakład Higieny i Promocji Zdrowia
 6. Katedra Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej
  • Zakład Epidemiologii i Biostatystyki
  • Zakład Medycyny Rodzinnej
   • Centrum Badań nad Przestrzeganiem Zaleceń Terapeutycznych
  • Zakład Medycyny Społecznej
   • Pracownia Immunologii Klinicznej i Balneologii
  • Zakład Medycyny Sportowej
  • Zakład Medycyny Zapobiegawczej
   • Pracownia Patologii Społecznych
   • Pracownia Prewencji Chorób Układu Krążenia i Metabolicznych
 7. Katedra Nauk Biomedycznych
  • Zakład Cytobiologii i Proteomiki
  • Zakład Molekularnych Mechanizmów Komórkowych
  • Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi
   • Pracownia Doświadczalna Modeli Zwierzęcych
 8. Katedra Nauk Humanistycznych
  • Zakład Bioetyki
  • Zakład Prawa Medycznego
  • Zakład Psychologii Lekarskiej
  • Zakład Socjologii
 9. Katedra Patologii Ogólnej i Doświadczalnej
  • Zakład Patofizjologii
   • Pracownia Inżynierii Genetycznej
   • Pracownia Metabolizmu Tkanki Łącznej
  • Zakład Patofizjologii i Neuroendokrynologii Doświadczalnej
   • Pracownia Patofizjologiczna
 10. Katedra Rehabilitacji
  • Klinika Chorób Układu Pozapiramidowego
  • Klinika Rehabilitacji Medycznej
   • Pracownia Ergonomii i Fizjologii Wysiłku Fizycznego
   • Pracownia Terapii Manualnej
   • Pracownia Masażu
  • Zakład Biologii i Genetyki Medycznej
  • Zakład Metodyki Nauczania Ruchu
  • Zakład Rehabilitacji Psychospołecznej
  • Zakład Mikrobiologii, Genetyki i Immunologii Doświadczalnej
 11.  Katedra Rehabilitacji Neurologicznej
  • Klinika Rehabilitacji Neurologicznej
   • Pracownia Arteterapii
   • Pracownia Fizjoterapii
   • Pracownia Odnowy Biologicznej i Balneologii
   • Pracownia Odnowy Biologicznej i Sportu
  • Zakład Gerontologii
 12. Katedra Medycyny Ratunkowej
  • Zakład Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof
   •  Pracownia Podstawowych Umiejętności Ratunkowych
   •  Pracownia Zaawansowanych Umiejętności Ratunkowych
   •  Pracownia Ratownictwa w Urazach
   •  Pracownia Medycyny Ratunkowej
  • Zakład Zarządzania i Logistyki w Ochronie Zdrowia
 13. Jednostki alokowane poza strukturą katedr
  • Centrum Medycyny Rodzinnej i Społeczności Lokalnych
  • Zakład Morfologii Klinicznej
  • Zakład Ubezpieczeń Medycznych i Finansowania Ochrony Zdrowia

Wydrukuj strone
Do gory
Do gory