Przewody i postępowania doktorskie

Pismo z Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczące zakończenia przewodów doktorskich do dnia 31.12.2023 r.

 

Opłata za dyplom doktorski

 

STARY TRYB (do 30.04.2019 r.)  – pobierz rozporządzenie

Za wydanie dyplomu doktorskiego w języku polskim wraz z jego odpisem

pobiera się opłatę w wysokości: 120.00 zł.

Odpis dyplomu w tłumaczeniu na język angielski wydawany jest na pisemny wniosek – WZÓR WNIOSKU DO POBRANIA

Za wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim pobiera się opłatę w wysokości: 80.00 zł

Wpłaty należy dokonać na poniższy numer konta:

ING Bank Śląski  51 1050 0099 6385 2222 2222 2222 

 

W tytule przelewu należy wpisać następujące informacje:

-Imię i nazwisko,

-Nazwę Wydziału tj. Wydział Nauk o Zdrowiu,

-opłata za dyplom doktorski.

 

NOWY TRYB (po 01.10.2019 r.) – pobierz rozporządzenie

Za wydanie odpisu dyplomu doktorskiego w języku polskim pobiera się opłatę w wysokości 60.00 zł.

Odpis dyplomu w tłumaczeniu na język angielski wydawany jest na pisemny wniosek – WZÓR WNIOSKU DO POBRANIA

Za wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim pobiera się opłatę w wysokości: 80.00 zł.

Wpłaty za odpis dyplomu należy dokonać na poniższy numer konta:

ING Bank Śląski 51 1050 0099 6385 2222 2222 2222 

 

W tytule przelewu należy wpisać następujące informacje:

-Imię i nazwisko,

-Nazwę Wydziału tj. Wydział Nauk o Zdrowiu,
-opłata za odpis dyplomu doktorskiego.

 

Recenzje i streszczenia


Wydrukuj strone
Do gory
Do gory