Zespół

Przedstawiciele poszczególnych kierunków studiów odpowiedzialni za realizację zadań związanych z partnerstwem EIP on AHA

 

dr hab. n. o zdrowiu  prof. UM Joanna Kostka

Koordynator ds. EIP on AHA na Wydziale Nauk o Zdrowiu

dr hab. n. o zdrowiu prof. uczelni Monika Burzyńska

Koordynator Zespołu ds. EIP on AHA

 

Zespół Koordynatorów Sekcji Tematycznych

Fizjoterapia – dr Anna Kubsik-Gidlewska

Zdrowie Publiczne – dr Małgorzata Znyk

Ratownictwo Medyczne – dr hab. prof. UM Dariusz Timler

Dietetyka – dr hab. Agnieszka Guligowska

Pielęgniarstwo – dr Joanna Chrobak-Bień

Położnictwo – dr Danuta Małańczuk

 

Zespół ekspertów merytorycznych:

Prof. Jolanta Kujawa

Dr hab. prof. UM Ewa Borowiak

Prof. Dorota Kaleta

Dr hab. prof. UM Magdalena Kwaśniewska

Prof. Małgorzata Pikala

Prof. UM Cezary Chojnacki

Dr hab. prof. UM Robert Irzmański

Dr hab. prof. UM Jan Krakowiak

Dr hab. prof. UM Dariusz Timler

Mgr Tomasz Kopiec – pełnomocnik Kanclerza ds. rozwoju gospodarki senioralnej


Wydrukuj strone
Do gory
Do gory