Komisje Wydziałowe

Rada Dydaktyczna Kierunku Dietetyka (skład osobowy na lata 2020-2024)

Przewodniczący – dr hab. n. med. prof. uczelni Cezary Chojnacki
dr n. med. Elżbieta Trafalska – v-ce przewodnicząca 

członkowie:   

 • prof. dr hab. n. med. Jan Chojnacki
 • prof. dr hab. n. med. Marlena Broncel
 • dr hab. n. med. prof. uczelni Jacek Golański
 • dr hab. n. med. prof. uczelni Ewelina Gaszyńska
 • dr n. med. Aleksandra Błońska

sekretarz – mgr Dorota Sowińska

przedstawiciel Akademickiego Biura Karier UM w Łodzi

przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Studentów UM w Łodzi

przedstawiciele studentów:

 • I stopień
 • II stopień

 

interesariusze zewnętrzni:

 • prof. dr hab. Jarosław Dastych – Firma Proteon Pharma w Łodzi
 • prof. dr hab. n. med. Kinga Polańska – Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
 • mgr Elżbieta Ruta – Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Powiatu Pabianickiego
 • dr Ewa Sadowska-Kowalska – Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości
 • dr Małgorzata Kurzyniec-Sikorska – Członek Zarządu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości

 

Rada Dydaktyczna Kierunku Fizjoterapia

(skład osobowy na lata 2020-2024)

Przewodnicząca – dr hab. n. o zdrowiu prof. uczelni Joanna Kostka

dr hab. n. med. prof. uczelni Robert Irzmański – v-ce przewodniczący

 

członkowie:

 • prof. dr hab. n. med. Anna Jegier
 • prof. dr hab. n. med. Dorota Kaleta
 • prof. dr hab. n. med. Tomasz Kostka
 • prof. dr hab. n. med. Elżbieta Miller
 • dr n. hum. Sławomir Motylewski
 • dr n. med. Kamila Pasternak-Mnich
 • dr n. med. Joanna Kapusta
 • dr n. med. Małgorzata Kilon
 • mgr Agnieszka Zawadzka – Fabijan
 • mgr Beata Pietrzak
 • mgr Ewa Zielińska-Nowak

sekretarz – mgr Karolina Baleja

przedstawiciel Akademickiego Biura Karier UM w Łodzi

przedstawiciele studentów:

 • Jednolite Studia Magisterskie

 

interesariusze zewnętrzni:

 • Waldemar Wendrowski – Dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich   w Spale;
 • mgr Iwona Czerniachowska – Kierownik Działu Fizjoterapii i Rehabilitacji Uzdrowisko Wieniec-Zdrój;
 • dr Waldemar Kowalczyk – Dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi;
 • dr Łukasz Kikowski – Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Rehabilitacji „Creator” w Łodzi;
 • dr Tomasz Winiecki – prywatna Klinika Rehabilitacyjna w Krojantach;
 • dr Arkadiusz Olędzki – dyrektor Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim;
 • lek. Marlena Oboza – Koordynator Oddziału Rehabilitacji Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o. o;
 • Jerzy Ćwiertnia – założyciel i właściciel Instytutu Zdrowia Człowieka w Uniejowie.

 

Rada Dydaktyczna Kierunku Ratownictwo Medyczne
(skład osobowy na lata 2020-2024)

Przewodniczący –dr hab. n. med. prof. uczelni Dariusz Timler
dr n. med. Krystyna Frydrysiak – v-ce przewodnicząca

członkowie:

 • prof. dr hab. n. med. Jolanta Niewiarowska
 • dr hab. n. med. prof. uczelni Krzysztof Chiżyński
 • dr hab. n. med. prof. uczelni Janusz Sikora
 • dr hab. n. ekon. prof. uczelni Remigiusz Kozłowski
 • dr n. o zdrowiu Marcin Cierniak
 • dr n. med. Filip Jaśkiewicz
 • lek. Beata Kalinowska
 • lek. Aleksandra Legęza-Zdunek
 • lek. Ewelina Szymczak
 • mgr Katarzyna Starosta
 • sekretarz – mgr Dorota Sowińska

przedstawiciel Akademickiego Biura Karier UM w Łodzi

przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Studentów UM w Łodzi

przedstawiciele studentów:

 • I stopień

 

interesariusze zewnętrzni:

 • mgr Krzysztof Janecki – Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego
 • dr Norbert Wachowicz – Szpital Miejski im. dr. K. Jonschera w Łodzi
 • dr n. med. Juliusz Januszewski – Ordynator Sor Szpital Miejski im. dr. K. Jonschera w Łodzi
 • bryg. Artur Baszczyński – Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego służby w PSP w województwie łódzkim

 

Rada Dydaktyczna Kierunku Zdrowie Publiczne
(skład osobowy na lata 2020-2024)

Przewodnicząca –prof. dr hab. n. med. Dorota Kaleta
dr hab. n. med. prof. uczelni Elżbieta Rębas-v-ce przewodnicząca

członkowie:

 • prof. dr hab. n. med. Marlena Juszczak
 • prof. dr hab. n. med. Cezary Watała
 • dr hab. n. med. prof. uczelni Beata Świątkowska
 • dr hab. n. o zdrowiu prof. uczelni Jan Krakowiak
 • dr n. o zdrowiu Monika Burzyńska
 • dr n. hum. Magdalena Wieczorkowska
 • dr n. hum. Agnieszka Pawlak-Kałuzińska
 • dr n. hum. Anna Alichniewicz
 • sekretarz – mgr Marzena Krzyżańska

przedstawiciel Akademickiego Biura Karier UM w Łodzi

przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Studentów UM w Łodzi

przedstawiciele studentów:

 • I stopień
 • II stopień

 

interesariusze zewnętrzni:

 • dr Iwona Iwanicka – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi
 • dr Krzysztof Kumański – Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi
 • dr hab. n. med. prof. uczelni Dariusz Timler – Konsultant Wojewódzki ds. medycyny ratunkowej
 • mgr Nina Niezabitowska-Kowalczyk – Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi
 • bryg. Artur Baszczyński – Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego służby w PSP w województwie łódzkim
 • dr Ewa Sadowska-Kowalska – Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości
 • dr Małgorzata Kurzyniec-Sikorska – Członek Zarządu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości
 • prof. dr hab. n. med. Kinga Polańska – Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
 • dr Piotr Wojtysiak – Starosta Powiatu Piotrkowskiego
 • mgr Marek Jędrzejczyk -NZOZ Gradent
 • mgr Ewelina Barylska – Dyrektor Regionalny Votum S.A. i DSA Investment oraz Dyrektor szpitala Salve Medica. Absolwentka kierunku Zdrowie Publiczne i Ratownictwo Medyczne.
 • dr Mateusz Kuzdak – Prezes Zarządu / Dyrektor Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi sp. z o.o.

 

Komisja ds. Prac Dyplomowych dla kierunku Dietetyka 

Przewodnicząca – dr hab. n. o zdrowiu prof. uczelni Małgorzata Pikala 

 • dr hab. n. med. prof. uczelni Cezary Chojnacki
 • dr hab. n. med. prof. uczelni Ewelina Gaszyńska
 • mgr Dorota Gładkiewicz-Telus – sekretarz

 

Komisja ds. Prac Dyplomowych dla kierunku Fizjoterapia 

Przewodnicząca – dr hab. n. o zdrowiu prof. uczelni Małgorzata Pikala

 • dr hab. n. o zdrowiu prof. uczelni Joanna Kostka
 • dr hab. n. med. prof. uczelni Robert Irzmański
 • dr n. med. Tomasz Adamczewski
 • mgr Sandra Czubik – sekretarz

 

 

Komisja ds. Prac Dyplomowych Kierunku Ratownictwo Medyczne 

Przewodnicząca – dr hab. n. o zdrowiu prof. uczelni Małgorzata Pikala 

 • dr hab. n. med. prof. uczelni Dariusz Timler
 • dr n. med. Krystyna Frydrysiak
 • Ewa Górecka – sekretarz

 

Komisja ds. Prac Dyplomowych Kierunku Zdrowie Publiczne 

Przewodnicząca – dr hab. n. o zdrowiu prof. uczelni Małgorzata Pikala 

 • prof. dr hab. n. med. Dorota Kaleta
 • dr n. med. Dominika Cichońska-Rzeźnicka
 • dr n. hum. Magdalena Wieczorkowska
 • mgr Magdalena Gawrońska – sekretarz

 

Wybór przedstawicieli WNoZ do Uczelnianego i Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

(skład osobowy na lata 2020-2024)

 

Uczelniany Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

 • dr hab. n. med. prof. uczelni Elżbieta Rębas
 • Aleksandra Galach – studentka

 

Przewodniczący Wydziałowego Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

 • dr hab. n. med. prof. uczelni Dariusz Timler

 

Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia dla kierunku Dietetyka:

 • dr hab. n. med. Bogusława Luzak v-ce przewodnicząca
 • dr hab. n. med. prof. uczelni Magdalena Boncler
 • dr n. med. Marta Stasiak
 • dr n. med. Aleksandra Błońska
 • Wiktoria Linke – studentka
 • dr n. med. Elżbieta Trafalska – kierownik praktyk II rok I stopień
 • dr inż. n. tech. Agnieszka Kaufman-Szymczyk – kierownik praktyk III rok I stopień
 • dr hab. n. med. prof. uczelni Jacek Golański

 

Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia dla kierunku Fizjoterapia:

 • dr hab. n. med. prof. uczelni Robert Irzmański v-ce przewodniczący
 • dr n. med. Joanna Kapusta
 • dr n. o zdrowiu Anna Lipert
 • dr n.med. Marta Chrzanowska-Rydz
 • dr n.med. Magdalena Pruszyńska
 • dr n.med. Robert Klimkiewicz
 • Magdalena Łapka- studentka
 • mgr Beata Pietrzak – kierownik praktyk

 

Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia dla kierunku Pielęgniarstwo:

 • dr n med. Agnieszka Głowacka v-ce przewodnicząca
 • dr n med. Kinga Spławska
 • Patrycja Brzozowska – studentka

 

Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia dla kierunku Położnictwo:

 • mgr Emilia Piesowicz v-ce przewodnicząca
 • mgr Agnieszka Lenarczyk
 • Justyna Palmowska – studentka

 

Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia dla kierunku Ratownictwo Medyczne:

 • dr n. med. Krystyna Frydrysiak v-ce przewodnicząca – kierownik praktyk
 • dr n. med. Paweł Rasmus
 • dr n. o zdrowiu Adam Rzeźnicki
 • dr n. med. Filip Jaśkiewicz
 • dr n. o zdrowiu Marcin Cierniak
 • Dariusz Dejnakowski – student
 • mgr Katarzyna Starosta – kierownik praktyk
 • dr n. med. Justyna Agier
 • dr n. med Monika Brucka-Stempkowska

 

Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia dla kierunku Zdrowie Publiczne:

 • dr hab. n. med. prof. uczelni Elżbieta Rębas v-ce przewodnicząca
 • dr hab. n. med. prof. uczelni Katarzyna Lubecka-Gajewska
 • dr n. med. Dominika Cichońska- Rzeźnicka
 • dr n. med. Hanna Saryusz-Wolska
 • dr n. o zdrowiu Monika Burzyńska
 • dr n. med. Małgorzata Godala
 • Paulina Woźniak – studentka
 • dr n. med. Joanna Ruszkowska – kierownik praktyk

 

 

 

Wydziałowa Rada ds. Kształcenia
(skład osobowy na lata 2020-2024) 

Przewodnicząca –prof. dr hab. n. med. Jolanta Kujawa  

dr hab. n. o zdrowiu prof. uczelni Małgorzata Pikala – v-ce przewodnicząca 

członkowie: 

 • prof. dr hab. n. med. Dorota Kaleta  
 • dr hab. n. o zdrowiu prof. uczelni Joanna Kostka
 • dr hab. n. med. prof. uczelni Robert Irzmański
 • dr hab. n. med. prof. uczelni Cezary Chojnacki
 • dr hab. n. med. prof. uczelni Dariusz Timler
 • dr hab. n. o zdrowiu prof. uczelni Ewa Borowiak
 • dr n. med. prof. uczelni Jolanta Glińska
 • dr n. o zdrowiu prof. uczelni Beata Leśniczak
 • dr n. hum. Magdalena Wieczorkowska
 • sekretarz – mgr Marzena Krzyżańska
 • mgr Dorota Sowińska
 • mgr Karolina Baleja
 • Gabriela Wielogórska (Dietetyka I stopień)
 • Emilia Kaczorowska (Dietetyka II stopień)
 • Marta Szablewska (Fizjoterapia studia jednolite magisterskie)
 • Krzysztof Szablewski (Fizjoterapia studia jednolite magisterskie)
 • Marcin Wiśniewski (Ratownictwo Medyczne)
 • Aleksandra Galach (Zdrowia Publiczne I stopień)
 • Zofia Głowacka (Zdrowia Publiczne II stopień)
 • Remigiusz Malesa (Pielęgniarstwo I stopnia)
 • Szymon Reszka (Pielęgniarstwo II stopnia)
 • Natalia Gorajewska (Położnictwo I stopnia)
 • Renata Napierko (Położnictwo II stopnia)

 

 

Wydziałowa Komisja Oceniająca

Wydziału Nauk o Zdrowiu

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

na kadencję 2020-2024

 • dr hab. prof. uczelni Magdalena Kwaśniewska – przewodnicząca
 • prof. dr hab. n. med. Elżbieta Miller
 • dr hab. prof. uczelni Ewa Borowiak
 • dr hab. prof. uczelni Jan Krakowiak
 • dr hab. prof. uczelni Elżbieta Rębas
 • związki zawodowe – głos doradczy
 • mgr Dorota Sowińska – sekretarz – bez prawa głosu

 

Komisja ds. Nostryfikacji  Dyplomów na Kierunku Dietetyka

Przewodniczący – dr hab. n. med. prof. uczelni Cezary Chojnacki

Członkowie:

 • dr hab. n. med. prof. uczelni Ewelina Gaszyńska
 • dr hab. n. med. Bogusława Luzak

 

Komisja ds. Nostryfikacji  Dyplomów na Kierunku Fizjoterapia

Przewodnicząca – dr hab. n. o zdrowiu prof. uczelni Joanna Kostka

Członkowie:

 • dr hab. n. med. prof. uczelni Robert Irzmański
 • dr n. med. Agnieszka Przedborska

 

Komisja ds. Nostryfikacji  Dyplomów na Kierunku Pielęgniarstwo

Przewodnicząca – dr n. med. prof. uczelni Jolanta Glińska

Członkowie:

– mgr Agnieszka Urbańska Kierownik Studenckich Praktyk Zawodowych kierunku Pielęgniarstwo

-opiekun ostatniego roku właściwego kierunku i poziomu studiów:

r.ak. 2021/2022 studia I stopnia mgr Jolanta Sługocka,

studia II stopnia mgr Natalia Biega

 

Komisja ds. Nostryfikacji  Dyplomów na Kierunku Położnictwo

Przewodnicząca – dr n o zdrowiu prof. uczelni Beata Leśniczak

Członkowie:

 • dr n o zdrowiu Krystyna Rochala
 • dr n. med. Magdalena Kołodziej

 

Komisja ds. Nostryfikacji Dyplomów na Kierunku Ratownictwo Medyczne

Przewodniczący – dr hab. n. med. prof. uczelni Dariusz Timler

Członkowie:

 • dr hab. n. med. prof. uczelni Dariusz Timler
 • dr n. med. Krystyna Frydrysiak

 

Komisja ds. Nostryfikacji Dyplomów na Kierunku Zdrowie Publiczne

Przewodnicząca – prof. dr hab. n. med. Dorota Kaleta

Członkowie:

 • dr n. med. Dominika Cichońska-Rzeźnicka
 • dr n. hum. Magdalena Wieczorkowska

 

Komisja ds. Promocji Kierunku Dietetyka:

 • dr hab. n. med. prof. uczelni Katarzyna Lubecka – Gajewska
 • dr hab. n. med. Anna Gawron-Skarbek
 • dr n. med. Małgorzata Godala
 • dr n. o zdrowiu Agnieszka Guligowska
 • dr n. o zdrowiu Agnieszka Kolmaga
 • dr n. med. Elżbieta Trafalska

 

Komisja ds. Promocji Kierunku Fizjoterapia:

 • dr hab. n. o zdrowiu prof. uczelni Magdalena Wrzesińska
 • dr n. med. Agnieszka Cieślak
 • dr n. med. Katarzyna Glibov
 • dr n. o zdrowiu Anna Lipert
 • dr n. med. Ewelina Matusiak-Wieczorek
 • mgr Marta Karbowiak

 

 

Komisja ds. Promocji Kierunku Pielęgniarstwo:

 • dr  n. med. Anna Cisińska
 • mgr Agnieszka Urbańska

 

Komisja ds. Promocji Kierunku Położnictwo:

 • mgr Anna Pietrusiewicz
 • mgr Gabriela Wojdat

 

Komisja ds. Promocji Kierunku Ratownictwo Medyczne:

 • lek. Ignacy Baumberg
 • lek. Beata Kalinowska
 • lek. Jacek Nowakowski
 • mgr Adam Gołuchowski
 • mgr Dawid Kowalewski
 • mgr Katarzyna Starosta
 • dr hab. n. ekon. prof. uczelni Remigiusz Kozłowski
 • dr n. med. Krystyna Frydrysiak

 

Komisja ds. Promocji Kierunku Zdrowie Publiczne:

 • prof. dr hab. n. med. Dorota Kaleta
 • dr hab. n. o zdrowiu prof. uczelni Małgorzata Pikala
 • dr hab. n. o zdrowiu prof. uczelni Jan Krakowiak
 • dr n. o zdrowiu Monika Burzyńska
 • dr n. med. Dominika Cichońska-Rzeźnicka
 • dr n. o zdrowiu Adam Rzeźnicki
 • dr n. o zdrowiu Piotr Wojtysiak
 • mgr Michał Szulc

 

Koordynator Programu Erasmus na Wydziela Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

-dr n. med. Paweł Rasmus

 

Koordynator ds. Współpracy Międzynarodowej na Kierunku Dietetyka:

-dr hab. n. med. prof. uczelni Ewelina Gaszyńska

 

Koordynator ds. Współpracy Międzynarodowej na Kierunku Fizjoterapia:

prof. dr hab. n. med. Elżbieta Miller

 

Koordynator ds. Współpracy Międzynarodowej na Kierunku Pielęgniarstwo:

mgr Justyna Kupis

 

Koordynator ds. Współpracy Międzynarodowej na Kierunku Położnictwo:

-dr n med. Jolanta Dominowska

 

Koordynator ds. Współpracy Międzynarodowej na Kierunku Ratownictwo Medyczne:

– dr hab. n. med. prof. uczelni Dariusz Timler

 

Koordynator ds. Współpracy Międzynarodowej na Kierunku Zdrowie Publiczne:

– dr hab. n. med. prof. uczelni Beata Świątkowska

 

Zespół ds. Zapewnienia Jakości Dydaktyki  na kierunku  Zdrowie Publiczne

 • dr hab. n. med. prof. uczelni Elżbieta Rębas
 • dr n. o zdrowiu Elżbieta Dziankowska-Zaborszczyk
 • dr n.med. Katarzyna Oszajca
 • mgr Małgorzata Znyk

Wydrukuj strone
Do gory
Do gory