Komisje Wydziałowe

Rada Dydaktyczna Kierunku Dietetyka

(skład osobowy na lata 2020-2024)

Przewodniczący – prof. dr hab. n. med. Cezary Chojnacki

dr n. med. Elżbieta Trafalska – v-ce przewodnicząca

 

członkowie:   

– prof. dr hab. n. med. Jan Chojnacki

– prof. dr hab. n. med. Marlena Broncel

– dr hab. n. med. prof. uczelni Jacek Golański

– dr hab. n. med. prof. uczelni Bogusława Luzak

– dr hab. n. med. prof. uczelni Ewelina Gaszyńska

– dr n. med. Aleksandra Błońska

sekretarz – mgr Dorota Sowińska

przedstawiciel Akademickiego Biura Karier UM w Łodzi

przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Studentów UM w Łodzi

przedstawiciele studentów:

– I stopień

– II stopień

 

interesariusze zewnętrzni:

– prof. dr hab. Jarosław Dastych – Firma Proteon Pharma w Łodzi

– prof. dr hab. n. med. Kinga Polańska – Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

– mgr Elżbieta Ruta – Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Powiatu Pabianickiego

– dr Ewa Sadowska – Kowalska – Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości

– dr Małgorzata Kurzyniec – Sikorska – Członek Zarządu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości

 

Rada Dydaktyczna Kierunku Fizjoterapia

(skład osobowy na lata 2020-2024)

Przewodnicząca – dr hab. n. o zdrowiu prof. uczelni Joanna Kostka

dr hab. n. med. prof. uczelni Robert Irzmański – v-ce przewodniczący

 

członkowie:                                    

– prof. dr hab. n. med. Anna Jegier

– prof. dr hab. n. med. Dorota Kaleta

– prof. dr hab. n. med. Tomasz Kostka

– prof. dr hab. n. med. Elżbieta Miller

– dr n. hum. Sławomir Motylewski

– dr n. med. Kamila Pasternak-Mnich

– dr n. med. Joanna Kapusta

– dr n. med. Małgorzata Kilon

– mgr Agnieszka Zawadzka – Fabijan

– dr n. med. Beata Pietrzak

– mgr Ewa Zielińska-Nowak

sekretarz – mgr Karolina Baleja

przedstawiciel Akademickiego Biura Karier UM w Łodzi

przedstawiciele studentów:

– Jednolite Studia Magisterskie

 

interesariusze zewnętrzni:

– Waldemar Wendrowski – Dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich   w Spale;

– mgr Iwona Czerniachowska – Kierownik Działu Fizjoterapii i Rehabilitacji Uzdrowisko Wieniec-Zdrój;

– dr Waldemar Kowalczyk – Dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi;

– dr Łukasz Kikowski – Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Rehabilitacji „Creator” w Łodzi;

– dr Tomasz Winiecki – prywatna Klinika Rehabilitacyjna w Krojantach;

– dr Arkadiusz Olędzki – dyrektor Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim;

– lek. Marlena Oboza – Koordynator Oddziału Rehabilitacji Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o. o;

– Jerzy Ćwiertnia – założyciel i właściciel Instytutu Zdrowia Człowieka w Uniejowie.

 

Rada Dydaktyczna Kierunku Pielęgniarstwo

(skład osobowy na lata 2020-2024)

 Przewodnicząca – dr n. med. prof. uczelni Jolanta Glińska

dr n. med. Beata Kunikowska – zastępca

członkowie:   

– dr hab. n. med. prof. uczelni Małgorzata Górska-Ciebiada

– dr n. o zdrowiu prof. uczelni Dorota Kilańska

– dr n.med. Beata Brosowska

– mgr Agnieszka Urbańska

sekretarz – mgr Julita Wiśniewska

przedstawiciel Akademickiego Biura Karier UM w Łodzi

przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Studentów UM w Łodzi

przedstawiciele studentów:

– I stopień

– II stopień

 

interesariusze zewnętrzni:

– mgr Agnieszka Topolska- Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów

– mgr spec. Agnieszka Kałużna- Członek Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

 

Rada Dydaktyczna Kierunku Położnictwo

(skład osobowy na lata 2020-2024)

Przewodnicząca – dr n. o zdrowiu prof. uczelni Beata Leśniczak

dr n.med. Jolanta Dominowska – zastępca

członkowie:   

– dr hab. n.med. prof. uczelni Anna Sobczuk

– dr n. o zdrowiu Krystyna Rochala

– dr n. o zdrowiu Danuta Małańczuk

– dr n.med. Agnieszka Kotarba

sekretarz – Izabela Szłapa

przedstawiciel Akademickiego Biura Karier UM w Łodzi

przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Studentów UM w Łodzi

przedstawiciele studentów:

– I stopnień

– II stopnień

 

interesariusze zewnętrzni:

– mgr Mariola Brych – Położna Naczelna Medeor Szpital Wielospecjalistyczny

– mgr spec. Agnieszka Kałużna – Członek Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

 

 

Rada Dydaktyczna Kierunku Ratownictwo Medyczne

(skład osobowy na lata 2020-2024)

Przewodniczący –dr hab. n. med. prof. uczelni Dariusz Timler

dr n. med. Krystyna Frydrysiak – v-ce przewodnicząca

członkowie:

– dr hab. n. med. prof. uczelni Krzysztof Chiżyński

– dr hab. n. med. prof. uczelni Janusz Sikora

– dr hab. n. ekon. prof. uczelni Remigiusz Kozłowski

– dr n. o zdrowiu Marcin Cierniak

– dr n. med. Filip Jaśkiewicz

– lek. Beata Kalinowska

– lek. Aleksandra Legęza-Zdunek

– lek. Ewelina Szymczak

– mgr Katarzyna Starosta

sekretarz – mgr Dorota Sowińska

przedstawiciel Akademickiego Biura Karier UM w Łodzi

przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Studentów UM w Łodzi

przedstawiciele studentów:

– I stopień

 

interesariusze zewnętrzni:

– mgr Krzysztof Janecki – Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego

– dr Norbert Wachowicz – Szpital Miejski im. dr. K. Jonschera w Łodzi

– dr n. med. Juliusz Januszewski – Ordynator Sor Szpital Miejski im. dr. K. Jonschera w Łodzi

– bryg. Artur Baszczyński – Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego służby w PSP w województwie łódzkim

 

Rada Dydaktyczna Kierunku Zdrowie Publiczne

(skład osobowy na lata 2020-2024)

Przewodnicząca –prof. dr hab. n. med. Dorota Kaleta

dr hab. n. med. prof. uczelni Elżbieta Rębas-v-ce przewodnicząca

członkowie:

– prof. dr hab. n. med. Marlena Juszczak

– prof. dr hab. n. med. Cezary Watała

– dr hab. n. med. prof. uczelni Beata Świątkowska

– dr hab. n. o zdrowiu prof. uczelni Jan Krakowiak

– dr hab. n. o zdrowiu prof. uczelni Monika Burzyńska

– dr n. hum. Magdalena Wieczorkowska

– dr n. hum. Agnieszka Pawlak-Kałuzińska

– dr n. hum. Anna Alichniewicz

sekretarz – mgr Marzena Krzyżańska

przedstawiciel Akademickiego Biura Karier UM w Łodzi

przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Studentów UM w Łodzi

przedstawiciele studentów:

– I stopień

– II stopień

 

interesariusze zewnętrzni:

– dr Iwona Iwanicka – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi

– dr Krzysztof Kumański – Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi

– dr hab. n. med. prof. uczelni Dariusz Timler – Konsultant Wojewódzki ds. medycyny ratunkowej

– mgr Nina Niezabitowska-Kowalczyk – Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

– bryg. Artur Baszczyński – Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego służby w PSP w województwie łódzkim

– dr Ewa Sadowska-Kowalska – Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości

– dr Małgorzata Kurzyniec-Sikorska – Członek Zarządu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości

– prof. dr hab. n. med. Kinga Polańska – Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

– dr Piotr Wojtysiak – Starosta Powiatu Piotrkowskiego

– mgr. Dawid Budny, Z-cę Dyrektora ds. Techniczno – Administracyjnych w

Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dr. Władysława Biegańskiego w Łodzi

– mgr Ewelina Barylska – Dyrektor Regionalny Votum S.A. i DSA Investment oraz Dyrektor szpitala Salve Medica. Absolwentka kierunku Zdrowie Publiczne i Ratownictwo Medyczne.

dr Mateusz Kuzdak – Prezes Zarządu / Dyrektor Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi sp. z o.o.

 

Wydziałowa Komisja Oceniająca Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi
na kadencję 2020-2024

Przewodnicząca – prof. dr hab. n. med. Magdalena Kwaśniewska

– prof. dr hab. n. med. Elżbieta Miller

– dr hab. prof. uczelni Ewa Borowiak

– dr hab. prof. uczelni Jan Krakowiak

– dr hab. prof. uczelni Elżbieta Rębas

– związki zawodowe – głos doradczy

– mgr Dorota Sowińska – sekretarz – bez prawa głosu

 

Komisja ds. Prac Dyplomowych dla kierunku Dietetyka

Przewodnicząca – prof. dr hab. n. o zdrowiu Małgorzata Pikala

– prof. dr hab. n. med. Cezary Chojnacki

– dr hab. n. med. prof. uczelni Ewelina Gaszyńska

– mgr Dorota Gładkiewicz-Telus – sekretarz

 

Komisja ds. Prac Dyplomowych dla kierunku Fizjoterapia 

Przewodnicząca – prof. dr hab. n. o zdrowiu Małgorzata Pikala

– dr hab. n. o zdrowiu prof. uczelni Joanna Kostka

– dr hab. n. med. prof. uczelni Robert Irzmański

– dr n. med. Magdalena Pruszyńska

– mgr Sandra Czubik – sekretarz

 

Komisja ds. Prac Dyplomowych Kierunku Pielęgniarstwo

Przewodnicząca – dr n. o med. prof. uczelni Jolanta Glińska

– dr n. med. Beata Kunikowska

– dr n. o zdrowiu Izabela Kozicka

 

Komisja ds. Prac Dyplomowych Kierunku Położnictwo

Przewodnicząca – dr n. o zdrowiu. prof. uczelni Beata Leśniczak

– dr n. o zdrowiu Krystyna Rochala

– dr n. o med. Magdalena Kołodziej

 

Komisja ds. Prac Dyplomowych Kierunku Ratownictwo Medyczne

Przewodnicząca – prof. dr hab. n. o zdrowiu Małgorzata Pikala

– dr hab. n. med. prof. uczelni Dariusz Timler

– dr n. med. Krystyna Frydrysiak

– Ewa Górecka – sekretarz

 

Komisja ds. Prac Dyplomowych Kierunku Zdrowie Publiczne

Przewodnicząca – prof. dr hab. n. o zdrowiu Małgorzata Pikala

– prof. dr hab. n. med. Dorota Kaleta

– dr n. med. Dominika Cichońska-Rzeźnicka

– dr n. hum. Magdalena Wieczorkowska

– mgr Magdalena Gawrońska – sekretarz

 

Wydziałowa Rada ds. Kształcenia

(skład osobowy na lata 2020-2024)

Przewodnicząca –prof. dr hab. n. med. Jolanta Kujawa

prof. dr hab. n. o zdrowiu Małgorzata Pikala – v-ce przewodnicząca

członkowie:

– prof. dr hab. n. med. Dorota Kaleta

– dr hab. n. o zdrowiu prof. uczelni Joanna Kostka

– dr hab. n. med. prof. uczelni Robert Irzmański

– prof. dr hab. n. med. Cezary Chojnacki

– dr hab. n. med. prof. uczelni Dariusz Timler

– dr hab. n. o zdrowiu prof. uczelni Ewa Borowiak

– dr n. med. prof. uczelni Jolanta Glińska

– dr n. o zdrowiu prof. uczelni Beata Leśniczak

– dr n. hum. Magdalena Wieczorkowska

sekretarz – mgr Marzena Krzyżańska

mgr Dorota Sowińska

mgr Karolina Baleja

– Gabriela Wielogórska (Dietetyka I stopień)

– Julia Duraj (Dietetyka II stopień)

– Marta Szablewska (Fizjoterapia studia jednolite magisterskie)

– Krzysztof Szablewski (Fizjoterapia studia jednolite magisterskie)

– Marcin Wiśniewski (Ratownictwo Medyczne)

– Klaudia Wysocka (Zdrowia Publiczne I stopień)

– Aleksandra Boruta (Zdrowia Publiczne II stopień)

– Natalia Wróblewska (Pielęgniarstwo I stopnia)

– Zuzanna Grabarczyk (Pielęgniarstwo II stopnia)

– Martyna Benedykczak (Położnictwo I stopnia)

– Natalia Gorajewska (Położnictwo II stopnia)

 

Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

na kadencję: 2020 – 2024

Przewodnicząca:  prof. dr hab. n. o zdrowiu Małgorzata Pikala

członkowie:

dr hab. n. med. prof. uczelni Bogusława Luzak

dr hab. n. med. prof. uczelni Robert Irzmański

– dr hab. n. o zdrowiu prof. uczelni Monika Burzyńska

dr n. med. Agnieszka Głowacka

mgr Agnieszka Brończyk

dr n. med. Krystyna Frydrysiak

dr hab. n. med. prof. uczelni Elżbieta Rębas

Gabriela Wielogórska – studentka kierunku Dietetyka

Marta Szablewska – studentka Fizjoterapia

Paulina Brzozowska – studentka kierunku Pielęgniarstwo

Justyna Palmowska– studentka kierunku Położnictwo

Alicja Witanowska – studentka kierunku Ratownictwo Medyczne

Aleksandra Galach – studentka kierunku Zdrowie Publiczne

 

Wybór przedstawicieli WNoZ do Uczelnianego i Wydziałowego Zespołu
ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

(skład osobowy na lata 2020-2024)

Uczelniany Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

– dr hab. n. med. prof. uczelni Elżbieta Rębas

– Paulina Woźniak – studentka

 

Przewodniczący Wydziałowego Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

– prof. dr hab. n. o zdrowiu Małgorzata Pikala

 

Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia dla kierunku Dietetyka:

– dr hab. n. med. prof. uczelni Bogusława Luzak v-ce przewodnicząca

dr hab. n. med. prof. uczelni Jacek Golański

– dr hab. n. med. prof. uczelni Magdalena Boncler

– dr n. med. Marta Stasiak

– dr n. med. Aleksandra Błońska

– Wiktoria Linke – studentka

– dr n. med. Elżbieta Trafalska – kierownik praktyk II rok I stopień

– dr inż. n. tech. Agnieszka Kaufman-Szymczyk – kierownik praktyk III rok I stopień

 

Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia dla kierunku Fizjoterapia:

– dr hab. n. med. prof. uczelni Robert Irzmański v-ce przewodniczący

– dr n. med. Joanna Kapusta

– dr hab. n. o zdrowiu prof. uczelni Anna Lipert

– dr n.med. Marta Chrzanowska-Rydz

– dr n.med. Magdalena Pruszyńska

– dr n.med. Robert Klimkiewicz

– przedstawiciel samorządu studentów

– dr n. med. Beata Pietrzak – kierownik praktyk

 

Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia dla kierunku Pielęgniarstwo:

– dr n med. Agnieszka Głowacka v-ce przewodnicząca

– dr n med. Kinga Spławska

– Natalia Wróblewska – studentka

 

Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia dla kierunku Położnictwo:

– mgr Agnieszka Brończyk v-ce przewodnicząca
– mgr Barbara Klepaczka

– mgr Izabela Ciesielska

– mgr Anna Krzyżanowska
– Justyna Palmowska – studentka

 

Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia dla kierunku Ratownictwo Medyczne:

– dr n. med. Krystyna Frydrysiak v-ce przewodnicząca

– dr n. med. Justyna Agier

– dr n. med. Monika Brucka – Stempkowska

– dr n. med. Paweł Rasmus

– dr n. o zdrowiu Adam Rzeźnicki

– dr n. med. Filip Jaśkiewicz

– dr n. o zdrowiu Marcin Cierniak

– Alicja Witanowska – studentka

– mgr Katarzyna Starosta – kierownik praktyk

 

Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia dla kierunku Zdrowie Publiczne:

– dr hab. n. med. prof. uczelni Elżbieta Rębas v-ce przewodnicząca

– dr hab. n. med. prof. uczelni Katarzyna Lubecka-Gajewska

– dr n. med. Dominika Cichońska- Rzeźnicka

– dr n. med. Hanna Saryusz-Wolska

– dr hab. n. o zdrowiu prof. uczelni Monika Burzyńska

– dr n. med. Małgorzata Godala

– dr. n. o zdrowiu Szymon Kostrzewski

– mgr. Dawid Budny

– Paulina Woźniak – studentka

– dr n. med. Joanna Ruszkowska – kierownik praktyk

 

Komisja ds. Nostryfikacji  Dyplomów na Kierunku Dietetyka

Przewodniczący – prof. dr hab. n. med. Cezary Chojnacki

Członkowie:

– dr hab. n. med. prof. uczelni Ewelina Gaszyńska

– dr hab. n. med. prof. uczelni Bogusława Luzak

 

Komisja ds. Nostryfikacji  Dyplomów na Kierunku Fizjoterapia

Przewodnicząca – dr hab. n. o zdrowiu prof. uczelni Joanna Kostka

Członkowie:

– dr hab. n. med. prof. uczelni Robert Irzmański

– dr n. med. Agnieszka Przedborska

 

Komisja ds. Nostryfikacji  Dyplomów na Kierunku Pielęgniarstwo

Przewodnicząca – dr n. med. prof. uczelni Jolanta Glińska

Członkowie:

– mgr Agnieszka Urbańska

– opiekun ostatniego roku właściwego kierunku i poziomu studiów

 

Komisja ds. Nostryfikacji  Dyplomów na Kierunku Położnictwo

Przewodnicząca – dr n o zdrowiu prof. uczelni Beata Leśniczak

Członkowie:

– dr n o zdrowiu Krystyna Rochala

– opiekun ostatniego roku właściwego kierunku i poziomu studiów

 

Komisja ds. Nostryfikacji Dyplomów na Kierunku Ratownictwo Medyczne

Przewodniczący – dr hab. n. med. prof. uczelni Dariusz Timler

Członkowie:

– dr hab. n. med. prof. uczelni Robert Stolarek

– dr n. med. Krystyna Frydrysiak

Komisja ds. Nostryfikacji Dyplomów na Kierunku Zdrowie Publiczne

 

Przewodnicząca – prof. dr hab. n. med. Dorota Kaleta

Członkowie:

– dr n. med. Dominika Cichońska-Rzeźnicka

– dr n. hum. Magdalena Wieczorkowska

 

Koordynator Programu Erasmus na Wydziela Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

– dr n. med. Paweł Rasmus

 

Koordynator ds. Współpracy Międzynarodowej na Kierunku Dietetyka:

– dr hab. n. med. prof. uczelni Ewelina Gaszyńska

 

Koordynator ds. Współpracy Międzynarodowej na Kierunku Fizjoterapia:

dr hab. n.med. prof. uczelni Elżbieta Miller

 

Koordynator ds. Współpracy Międzynarodowej na Kierunku Pielęgniarstwo:

mgr Justyna Kupis

 

Koordynator ds. Współpracy Międzynarodowej na Kierunku Położnictwo:

– dr n med. Jolanta Dominowska

 

Koordynator ds. Współpracy Międzynarodowej na Kierunku Ratownictwo Medyczne:

– dr hab. n. med. prof. uczelni Dariusz Timler

 

Koordynator ds. Współpracy Międzynarodowej na Kierunku Zdrowie Publiczne:

– dr hab. n. med. prof. uczelni Beata Świątkowska

 

Komisja ds. Promocji Kierunku Dietetyka:

– dr hab. n. med. prof. uczelni Katarzyna Lubecka – Gajewska

– dr hab. n. med. prof. uczelni Anna Gawron-Skarbek

– dr n. med. Małgorzata Godala

– dr hab. n. o zdrowiu Agnieszka Guligowska

– dr n. o zdrowiu Agnieszka Kolmaga

– dr n. med. Elżbieta Trafalska

 

Komisja ds. Promocji Kierunku Fizjoterapia:

– dr hab. n. o zdrowiu prof. uczelni Magdalena Wrzesińska

– dr n. med. Agnieszka Cieślak

– dr n. med. Katarzyna Glibov

– dr hab. n. o zdrowiu prof. uczelni Anna Lipert

– dr n. med. Ewelina Matusiak-Wieczorek

– mgr Marta Karbowiak

 

Komisja ds. Promocji Kierunku Pielęgniarstwo:

– dr  n. med. Anna Cisińska

– mgr Agnieszka Urbańska

 

Komisja ds. Promocji Kierunku Położnictwo:

– mgr Anna Pietrusiewicz

– mgr Gabriela Wojdat

 

Komisja ds. Promocji Kierunku Ratownictwo Medyczne:

– dr hab. n. ekon. prof. uczelni Remigiusz Kozłowski

– dr n. med. Krystyna Frydrysiak

– lek. Beata Kalinowska

– lek. Jacek Nowakowski

– mgr Adam Gołuchowski

– mgr Dawid Kowalewski

– mgr Katarzyna Starosta

 

Komisja ds. Promocji Kierunku Zdrowie Publiczne:

– prof. dr hab. n. med. Dorota Kaleta

– prof. dr hab. n. o zdrowiu Małgorzata Pikala

– dr hab. n. o zdrowiu prof. uczelni Jan Krakowiak

– dr hab. n. o zdrowiu prof. uczelni Monika Burzyńska

– dr n. med. Dominika Cichońska-Rzeźnicka

– dr n. o zdrowiu Adam Rzeźnicki

– dr n. o zdrowiu Piotr Wojtysiak

– dr. n. o zdrowiu Szymon Kostrzewski

– mgr Michał Szulc

– mgr. Dawid Budny

 

Zespół ds. Zapewnienia Jakości Dydaktyki na kierunku  Zdrowie Publiczne

– dr hab. n. med. prof. uczelni Elżbieta Rębas

– dr n. o zdrowiu Elżbieta Dziankowska-Zaborszczyk

– dr n.med. Katarzyna Oszajca

– dr n. o zdrowiu Małgorzata Znyk


Wydrukuj strone
Do gory
Do gory