Komisje Wydziałowe

Rada Dydaktyczna Kierunku Dietetyka (skład osobowy na lata 2020-2024)

Przewodniczący – dr hab. n. med. prof. uczelni Cezary Chojnacki
dr n. med. Elżbieta Trafalska – v-ce przewodnicząca 

członkowie:   

-prof. dr hab. n. med. Jan Chojnacki

-prof. dr hab. n. med. Marlena Broncel

-dr hab. n. med. prof. uczelni  Jacek Golański

-dr hab. n. med. prof. uczelni Ewelina Gaszyńska

-dr n. med. Aleksandra Błońska

sekretarz – mgr Dorota Sowińska

przedstawiciel Akademickiego Biura Karier UM w Łodzi

przedstawiciele studentów:

– I stopień

– II stopień

interesariusze zewnętrzni:

-prof. dr hab. Jarosław Dastych – Firma Proteon Pharma w Łodzi

-prof. dr hab. n. med. Kinga Polańska – Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

-mgr Elżbieta Ruta – Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Powiatu Pabianickiego

-dr Ewa Sadowska-Kowalska – Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości

-dr Małgorzata Kurzyniec-Sikorska – Członek Zarządu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości

 

Rada Dydaktyczna Kierunku Fizjoterapia
(skład osobowy na lata 2020-2024)
Przewodnicząca – dr hab. n. o zdrowiu prof. uczelni Joanna Kostka
dr hab. n. med. prof. uczelni Robert Irzmański – v-ce przewodniczący

członkowie:                                    

-prof. dr hab. n. med. Anna Jegier

-prof. dr hab. n. med. Dorota Kaleta

-prof. dr hab. n. med. Tomasz Kostka

-dr hab. n. med. prof. uczelni Elżbieta Miller

-dr n. hum. Sławomir Motylewski

– dr n. med. Kamila Pasternak-Mnich

-dr n. med. Joanna Kapusta

-dr n. med. Małgorzata Kilon

-mgr Agnieszka Zawadzka

-mgr Beata Pietrzak

-mgr Ewa Zielińska-Nowak

sekretarz – mgr Karolina Baleja

przedstawiciel Akademickiego Biura Karier UM w Łodzi

przedstawiciele studentów:

– Jednolite Studia Magisterskie oraz studia II stopnia

interesariusze zewnętrzni:

-Waldemar Wendrowski – Dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale;

-Iwona Czerniachowska – Kierownik Działu Fizjoterapii i Rehabilitacji Uzdrowisko Wieniec-Zdrój;

-Waldemar Kowalczyk – Dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi;

-dr Łukasz Kikowski – Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Rehabilitacji „Creator” w Łodzi;

-Tomasz Winiecki – prywatna Klinika Rehabilitacyjna w Krojantach;

-dr Arkadiusz Olędzki – z-ca Dyrektora Wojewódzkiego Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego                w Łodzi;

-lek. Marlena Oboza – Koordynator Oddziału Rehabilitacji Poddębickie Centrum Zdrowia                Sp. z o. o;

-Jerzy Ćwiertnia – Dyrektor Instytutu Zdrowia Człowieka w Uniejowie.

 

Rada Dydaktyczna Kierunku Ratownictwo Medyczne
(skład osobowy na lata 2020-2024)

Przewodniczący –dr hab. n. med. prof. uczelni Dariusz Timler
dr n. med. Krystyna Frydrysiak – v-ce przewodnicząca

członkowie:

-prof. dr hab. n. med. Jolanta Niewiarowska

-dr hab. n. med. prof. uczelni Krzysztof Chiżyński

-dr hab. n. med. prof. uczelni Janusz Sikora

-mgr Katarzyna Starosta

sekretarz – mgr Dorota Sowińska

przedstawiciel Akademickiego Biura Karier UM w Łodzi

przedstawiciele studentów:

– I stopień

interesariusze zewnętrzni:

-mgr Krzysztof Janecki – Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego

-dr Norbert Wachowicz – Szpital Miejski im. dr. K. Jonschera w Łodzi

-dr n. med. Juliusz Januszewski – Ordynator Sor Szpital Miejski im. dr. K. Jonschera w Łodzi

-st. kpt. Artur Baszczyński – Wojewódzki Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi

 

Rada Dydaktyczna Kierunku Zdrowie Publiczne
(skład osobowy na lata 2020-2024)

Przewodnicząca – prof. dr hab. n. med. Dorota Kaleta
dr hab. n. med. prof. uczelni Elżbieta Rębas – v-ce przewodnicząca

członkowie:

-prof. dr hab. n. med. Marlena Juszczak

-prof. dr hab. n. med. Cezary Watała

-prof. dr hab.n. med. Irena Maniecka-Bryła

-dr hab. n. o zdrowiu prof. uczelni Jan Krakowiak

-dr n. o zdrowiu Monika Burzyńska

-dr n. hum. Magdalena Wieczorkowska

-drn. hum. Agnieszka Pawlak

-dr n. hum. Anna Alichniewicz

sekretarz – mgr Katarzyna Kociszewska

przedstawiciel Akademickiego Biura Karier UM w Łodzi

przedstawiciele studentów:

– I stopień

– II stopień

interesariusze zewnętrzni:

-dr Iwona Iwanicka – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi

-dr Krzysztof Kumański – Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi

-dr hab.n. med.prof. uczelni Dariusz Timler – Konsultant Wojewódzki ds. medycyny ratunkowej

-mgr Nina Niezabitowska-Kowalczyk – Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

-st. kpt. Artur Baszczyński – Wojewódzki Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi

-dr Ewa Sadowska-Kowalska – Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości

-dr Małgorzata Kurzyniec-Sikorska – Członek Zarządu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości

-prof. dr hab. n. med. Kinga Polańska – Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

-dr Piotr Wojtysiak – Wicestarosta Powiatu Piotrkowskiego

-mgr Marek Jędrzejczyk -NZOZ Gradent

 

Komisja ds. Prac Dyplomowych dla kierunku Dietetyka 

Przewodnicząca –dr hab. n. o zdrowiu prof. uczelni Małgorzata Pikala 

-dr hab. n. med. prof. uczelni Cezary Chojnacki

-dr hab. n. med. prof. uczelni Ewelina Gaszyńska

-mgr Dorota Gładkiewicz-Telus – sekretarz

 

Komisja ds. Prac Dyplomowych dla kierunku Fizjoterapia 

Przewodnicząca –dr hab. n. o zdrowiu prof. uczelni Małgorzata Pikala 

-dr hab. n. med. prof. uczelni Robert Irzmański

-dr n. med. Tomasz Adamczewski

-Anna Mantusz – sekretarz

 

Komisja ds. Prac Dyplomowych Kierunku Ratownictwo Medyczne 

Przewodnicząca – dr hab. n. o zdrowiu prof. uczelni Małgorzata Pikala 

– dr hab. n. med. prof. uczelni Dariusz Timler

– dr n. med. Krystyna Frydrysiak

-Ewa Górecka – sekretarz

 

Komisja ds. Prac Dyplomowych Kierunku Zdrowie Publiczne 

Przewodnicząca – dr hab. n. o zdrowiu prof. uczelni Małgorzata Pikala 

– prof. dr hab. n. med. Dorota Kaleta

– dr n. med. Dominika Cichońska-Rzeźnicka

– dr n. hum. Magdalena Wieczorkowska

-mgr Magdalena Gawrońska – sekretarz

 

Wydziałowa Rada ds. Kształcenia
(skład osobowy na lata 2020-2024) 

Przewodnicząca –prof. dr hab. n. med. Jolanta Kujawa

dr hab. n. o zdrowiu prof. uczelni Małgorzata Pikala – v-ce przewodnicząca

członkowie:

– prof. dr hab. n. med. Dorota Kaleta

– dr hab. n. o zdrowiu prof. uczelni Joanna Kostka

– dr hab. n. med. prof. uczelni Robert Irzmański

– dr hab. n. med. prof. uczelni Cezary Chojnacki

– dr hab. n. med. prof. uczelni Dariusz Timler

– dr hab. n. o zdrowiu prof. uczelni Ewa Borowiak

– dr n. med. prof. uczelni Jolanta Glińska

– dr n. o zdrowiu prof. uczelni Beata Leśniczak

– dr n. hum. Magdalena Wieczorkowska

sekretarz – mgr Katarzyna Kociszewska

mgr Dorota Sowińska

mgr Karolina Baleja

– Wiktoria Linke (Dietetyka I stopień)

– Aleksandra Saryusz-Wolska (Dietetyka II stopień)

– Magdalena Łapka (Fizjoterapia studia jednolite magisterskie)

– Patrycja Turzyniecka  (Fizjoterapia studia II stopnia)

– Patryk Ciszewski (Ratownictwo Medyczne)

– Paulina Woźniak (Zdrowia Publiczne I stopień)

– Magdalena Jakubowska (Zdrowia Publiczne II stopień)

– Szymon Reszka (Pielęgniarstwo I stopnia)

– Ewelina Konarska-Przygoda (Pielęgniarstwo II stopnia)

– Renata Napierko (Położnictwo I stopnia)

– Weronika Wojtaszek (Położnictwo II stopnia)

 

Wydziałowa Komisja Oceniająca
Wydziału Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
na kadencję 2020-2024

dr hab. prof. uczelni Magdalena Kwaśniewska – przewodnicząca

dr hab. prof. uczelni Ewa Borowiak

dr hab. prof. uczelni Elżbieta Miller

dr hab. prof. uczelni Elżbieta Rębas

dr hab. prof. uczelni Jan Krakowiak

związki zawodowe – głos doradczy

mgr Dorota Sowińska – sekretarz – bez prawa głosu


Wydrukuj strone
Do gory
Do gory