Koła naukowe

 

Wykaz najważniejszych osiągnięć naukowych studentów

 

Film promujący Kierunek Fizjoterapię

Film promocyjny Kierunek Fizjoterapia zajął I-sze miejsce w konkursie STN UMED na najlepszy film promocyjny Studenckich Kół Naukowych zorganizowany podczas konferencji „I’m gonna be a scientist!”

https://drive.google.com/file/d/1bAuPFxNelpn1sPPw6o-l1RjgHddH8DWL/view?usp=sharing

wersja angielska:

https://drive.google.com/file/d/15I11cgbMFIioWG-OClnkvSbotkcZGv5b/view?usp=sharing

 

VII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Młodych Fizjoterapeutów

Z przyjemnością informujemy, że studenci Studenckiego Koła Naukowego Move It!, działającego przy Zakładzie Metodyki Nauczania Ruchu pod opieką dr n. med. Katarzyny Michalak, zdobyli III miejsce w konkurencji drużynowej reprezentując Uniwersytet Medyczny w Łodzi na VII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Młodych Fizjoterapeutów, która odbyła się 16 listopada 2019 roku w Hali Lekkoatletycznej warszawskiej AWF i była jedną z głównych części, hucznie obchodzonego Jubileuszu 35-lecia Wydziału Rehabilitacji AWF Warszawa.

Członkowie zwycięskiego zespołu: Beata Czechowska, Iga Ciemienga, Ksenia Skrobek, Dominika Kotus, Wiktoria Jędraszek, Katarzyna Michalak. Studentka Ksenia Skrobek z trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich na kierunku Fizjoterapia zajęła także III miejsce w konkurencji indywidualnej.

W przygotowania zaangażowali się dr hab. n. o zdrowiu prof. uczelni Joanna Kostka, dr n. med. Robert Klimkiewicz oraz mgr Marta Karbowiak.

Serdeczne gratulacje dla wszystkich nagrodzonych, opiekunów naukowych oraz dla pani dr hab. n. med. prof. uczelni Elżbiety Poziomskiej-Piątkowskiej – kierownika Zakładu Metodyki Nauczania Ruchu, przy którym działa SKN.

Więcej informacji: https://www.awf.edu.pl/wr/nauka/konferencje-i-seminaria-naukowe/OOWMF/OOWMF2019

 

Czynny udział studentów fizjoterapii w międzynarodowej konferencji polsko-japońskiej

 

Studenci Kierunku Fizjoterapii nakręcili film zachęcający do aktywności fizycznej https://www.facebook.com/skn.neuroreh.umed.lodz/

 

Dyplom studentki fizjoterapii za zajęcie II miejsca na konferencji członek SKN Neurorehabilitacji w Pabianicach.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasza studentka Natalia Płóciennik opracowała w roku akademickim 2019/20 pod kierownictwem Pani dr n. med. Magdaleny Wrzesińskiej, Kierownika Zakładu Rehabilitacji Psychospołecznej grę planszową poświęconą edukacji zdrowotnej. Rozwiązanie otrzymało ochronę prawną. Studentka wyróżnia się ogromnym zaangażowaniem w tworzenie innowacji, wspólnie z Panią dr n. med.  Magdaleną Wrzesińską otrzymały projekt Inkubator 2.0, w ramach którego został wyprodukowany wynalazek, została napisana praca magisterska opisująca ewaluację naukową wynalazku oraz powołano komisję komercjalizacyjna, ponieważ jedna z polskich firm wykupiła licencję na produkcję opracowanego rozwiązania.


Wydrukuj strone
Do gory
Do gory