Przewody doktorskie

 

 

Link to publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Chmielewskiej zaplanowanej na dzień 22.09.2020 r. godz. 13:00

http://vc.umed.pl/webinaria/login_a.php?name=Obrona rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Chmielewskiej 22.09.2020 r. godz. 13:00&id=1600667938

 

Link do publicznej obrony pracy doktorskiej mgr Małgorzaty Pigłowskiej zaplanowanej na dzień 23.02.2021 r. godz. 13:00

Dołącz do konwersacji (microsoft.com)

 

Link do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Konrad zaplanowanej na dzień 21.12.2021 r. godz. 13:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGNhZTY3MWQtNDY2Mi00OGJkLTg2MmItMjk1YWRmZDJjMjli%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22954542bf-634e-4244-9b75-981aa1527756%22%2c%22Oid%22%3a%222038710a-7644-463e-824d-71f4f57de2e7%22%7d

 

Link do publicznej obrony mgr Anny Lichnowskiej zaplanowanej na dzień 31.05.2022 r. godz. 12:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NThjMDMwMmUtODA3Ni00ZDBiLTljMDYtMzc4MDJhNjU2ZjJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22954542bf-634e-4244-9b75-981aa1527756%22%2c%22Oid%22%3a%222038710a-7644-463e-824d-71f4f57de2e7%22%7d

 


Wydrukuj strone
Do gory
Do gory