Plany zajęć

Uprzejmie informujemy, że wszelkie zmiany zaznaczane będą w planach na czerwono. Prosimy o weryfikacje planów na bieżąco.

Terminy zjazdów 2019/2020

SEMESTR LETNI

Kierunek Zdrowie Publiczne

studia I ° – stacjonarne
I Rok – Zdrowie Publiczne
II Rok – Zdrowie Publiczne
III Rok – Zdrowie Publiczne

studia II ° stacjonarne
I Rok Zdrowie Publiczne
II Rok – Zdrowie Publiczne
I ZP-OM-UD
II ZP-OM-UD

studia II° – niestacjonarne
I Rok – Zdrowie Publiczne – wszystkie specjalności (zdrowie publiczne ogólne oraz organizacja medycznych czynności ratunkowych i zarządzania kryzysowego) – studia II ° niestacjonarne
II Rok – Zdrowie Publiczne spec. Organizacja medycznych czynności ratunkowych i zarządzania kryzysowego – studia II ° niestacjonarne
II Rok – Zdrowie Publiczne – studia II ° niestacjonarne

Ratownictwo Medyczne

I Rok Ratownictwo Medyczne
II Rok Ratownictwo Medyczne
III Rok Ratownictwo Medyczne

Dietetyka

studia I ° stacjonarne
I Rok – Dietetyki
II Rok – Dietetyki
III Rok – Dietetyki
I D

studia II ° stacjonarne
I Rok – Dietetyki
II Rok Dietetyki

Fizjoterapia

Języki obce

studia jednolite magisterskie
1 Rok Studiów jednolite
2 Rok Studiów jednolite
3 Rok Studiów jednolite
Fakultety 1 Rok Studiów jednolite
Fakultety 2 Rok Studiów jednolite
Fakultety 3 Rok Studiów jednolite
1 Rok – Aule wykładowe
2 Rok – Aule wykładowe

studia II stopnia
1 Rok Studiów mgr uzupełniające
2 Rok Studiów mgr uzupełniające
Fakultety – 1 RS mgr uzupełniające

 

Koordynowana Opieka Senioralna

III Rok KOS

 

 


Wydrukuj strone
Do gory
Do gory