Plany zajęć

Zalecenia dotyczące realizacji zajęć dydaktycznych

Uprzejmie informujemy, że wszelkie zmiany zaznaczane będą w planach na czerwono. Prosimy o weryfikacje planów na bieżąco.

Terminy zjazdów 2020/21

SEMESTR LETNI

Kierunek Zdrowie Publiczne

Studia I stopnia
I ZP
II ZP
III ZP

Studia II stopnia stacjonarne
I ZP-UD
II-ZP-UD

Specjalność Organizacja medycznych czynności ratunkowych i zarządzania kryzysowego studia II stopnia stacjonarne
I ZP-OM-UD
II ZP-OM-UD

Studia II stopnia – niestacjonarne
I_ZP+MR.UZ
2_ zdrpub_org. med.czyn.
2_ zdrpub_uz

Ratownictwo Medyczne

I RM
II RM
III RM

 

Dietetyka

studia I ° stacjonarne

I D
II D
III D

studia II ° stacjonarne

I D-II st
II D-II st

Fizjoterapia

studia jednolite magisterskie
1RS – jednolite
2RS – jednolite
3RS – jednolite
4RS – jednolite
Fakultety 1RS jednolite
Fakultety 2RS jednolite
Fakultety 3RS jednolite
Fakultety-4RS-jednolite
języki

studia II stopnia

2RS-uzupelniajace


Wydrukuj strone
Do gory
Do gory