Opłaty

Informacja dla studentów stacjonarnych oraz niestacjonarnych

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu informuje, że wpłat za dokumenty związane ze studiami tj. legitymacja studencka, dyplom ukończenia studiów, odpisy dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język obcy, duplikaty ww. dokumentów oraz  opłaty za powtarzanie  należy dokonywać na indywidualne numery kont:

 Wysokość opłat:

  • elektroniczna legitymacja studenta (ELS) – 22 PLN
  • duplikat ELS – 33 PLN
  • dyplom ukończenia studiów: 60 PLN
  • odpis dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język obcy – 40 PLN

 

Akty prawne obowiązujące w roku akademickim 2018/2019

 

Akty prawne obowiązujące w roku akademickim 2017/2018:

 

Akty prawne obowiązujące w roku akademickim 2015/2016:

 

 

 


Wydrukuj strone
Do gory
Do gory