Jednostki naukowo-dydaktyczne

Dane kontaktowe poszczególnych jednostek znajdują się na stronie Uczelni – Link do struktury…

Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 • Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu
  ‒ Ośrodek Badania i Leczenia Bólu
 • Zakład Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof

Katedra Biochemii Medycznej

 • Zakład Biochemii Medycznej
  ‒ Pracownia Wirusów Hepatotropowych
 • Zakład Chemii Biomedycznej
 • Zakład Neurochemii Molekularnej

Katedra Chorób Wewnętrznych, Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej

 • Klinka Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej
 • Klinika Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej

Katedra Gerontologii

 • Klinika Geriatrii
 • Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych – Ośrodek Leczenia Nerwic
  ‒ Pracownia Psychiatrii Biologicznej
 • Zakład Żywienia Klinicznego i Diagnostyki Gastroenterologicznej

Katedra Higieny i Epidemiologii

 • Zakład Higieny i Promocji Zdrowia
 • Zakład Żywienia i Epidemiologii

Katedra Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej

 • Zakład Epidemiologii i Biostatystyki
 • Zakład Medycyny Rodzinnej
 • Zakład Medycyny Społecznej
  ‒ Pracownia Immunologii Klinicznej i Balneologii
 • Zakład Medycyny Sportowej
 • Zakład Medycyny Zapobiegawczej
  ‒ Pracownia Prewencji Chorób Układu Krążenia i Metabolicznych
 • Zakład Patologii Społecznych

Katedra Nauk Biomedycznych

 • Zakład Cytobiologii i Proteomiki
 • Zakład Molekularnych Mechanizmów Komórkowych
 • Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi
  ‒ Pracownia Doświadczalna Modeli Zwierzęcych

Katedra Nauk Humanistycznych

 • Zakład Bioetyki
 • Zakład Prawa Medycznego
 • Zakład Psychologii Lekarskiej
 • Zakład Socjologii

Katedra Patologii Ogólnej i Doświadczalnej

 • Zakład Patofizjologii
  ‒ Pracownia Inżynierii Genetycznej
  ‒ Pracownia Metabolizmu Tkanki Łącznej
 • Zakład Patofizjologii Behawioralnej
  ‒ Pracownia Biochemiczna
  ‒ Pracownia Izotopowa
 • Zakład Patofizjologii i Neuroendokrynologii Doświadczalnej
  ‒ Pracownia Patofizjologiczna

Katedra Rehabilitacji

 • Klinika Rehabilitacji Neurologicznej
  − Pracownia Arteterapii
  − Pracownia Fizjoterapii
  − Pracownia Odnowy Biologicznej i Balneologii
  − Pracownia Odnowy Biologicznej i Sportu
 • Zakład Gerontologii

Jednostki alokowane poza strukturą katedr

 • Centrum Medycyny Rodzinnej i Społeczności Lokalnych
 • Zakład Immunologii Doświadczalnej
 • Zakład Morfologii Klinicznej
 • Zakład Ubezpieczeń Medycznych i Finansowania Ochrony Zdrowia
 • Zakład Zarządzania i Logistyki w Ochronie Zdrowia

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wydrukuj strone
Do gory
Do gory