Jednostki naukowo-dydaktyczne

Dane kontaktowe poszczególnych jednostek znajdują się na stronie Uczelni – Link do struktury…

 • Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  • Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu
   • Ośrodek Badania i Leczenia Bólu
  • Zakład Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof

 

 • Katedra Biochemii Medycznej
  • Zakład Biochemii Medycznej
   – Pracownia Wirusów Hepatotropowych
  • Zakład Chemii Biomedycznej
  • Zakład Neurochemii Molekularnej

 

 • Katedra Chorób Wewnętrznych, Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej
  • Klinka Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej
  • Klinika Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej

 

 • Katedra Gerontologii
  • Klinika Geriatrii
  • Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych
   – Ośrodek Leczenia Nerwic
   – Pracownia Psychiatrii Metabolicznej
  • Zakład Żywienia Klinicznego i Diagnostyki Gastroenterologicznej

 

 • Katedra Higieny i Epidemiologii
  • Zakład Higieny i Promocji Zdrowia
  • Zakład Żywienia i Epidemiologii

 

 • Katedra Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej
  • Zakład Epidemiologii i Biostatystyki
  • Zakład Medycyny Rodzinnej
  • Zakład Medycyny Społecznej
   – Pracownia Immunologii Klinicznej i Balneologii
  • Zakład Medycyny Sportowej
  • Zakład Medycyny Zapobiegawczej
   – Pracownia Prewencji Chorób Układu Krążenia i Metabolicznych
  • Zakład Patologii Społecznych

 

 • Katedra Nauk Biomedycznych
  • Zakład Cytobiologii i Proteomiki
  • Zakład Molekularnych Mechanizmów Komórkowych
  • Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi
   – Pracownia Doświadczalna Modeli Zwierzęcych

 

 • Katedra Nauk Humanistycznych
  • Zakład Bioetyki
  • Zakład Prawa Medycznego
  • Zakład Psychologii Lekarskiej
  • Zakład Socjologii

 

 • Katedra Patologii Ogólnej i Doświadczalnej
  • Zakład Patofizjologii
   • Pracownia Inżynierii Genetycznej
   • Pracownia Metabolizmu Tkanki Łącznej
  • Zakład Patofizjologii Behawioralnej
   • Pracownia Biochemiczna
   • Pracownia Izotopowa
  • Zakład Patofizjologii i Neuroendokrynologii Doświadczalnej
   • Pracownia Patofizjologiczna

 

 • Katedra Rehabilitacji
  • Klinika Chorób Układu Pozapiramidowego
  • Klinika Rehabilitacji Medycznej
   • Pracownia Ergonomii i Fizjologii Wysiłku Fizycznego
  • Klinika Rehabilitacji Neurologicznej
   • Pracownia Arteterapii
   • Pracownia Fizjoterapii
   • Pracownia Odnowy Biologicznej i Balneologii
  • Zakład Biologii i Genetyki Medycznej
  • Zakład Metodyki Nauczania Ruchu
  • Zakład Rehabilitacji Psychospołecznej

 

 • Jednostki alokowane poza strukturą katedr
  • Centrum Medycyny Rodzinnej i Społeczności Lokalnych (CMRiSL)
  • Zakład Immunologii Doświadczalnej
  • Zakład Morfologii Klinicznej
  • Zakład Nefropatologii
   • Pracownia Morfometrii
  • Zakład Ubezpieczeń Medycznych i Finansowania Ochrony Zdrowia
  • Zakład Zarządzania i Logistyki w Ochronie Zdrowia

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wydrukuj strone
Do gory
Do gory