Jednostki naukowo-dydaktyczne

Dane kontaktowe poszczególnych jednostek znajdują się na stronie Uczelni – Link do struktury…

 1. Klinika Anestezjologii Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  – Ośrodek Badania i Leczenia Bólu
 2. Zakład Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 3. Zakład Biochemii Medycznej Katedry Biochemii Medycznej
  – Pracownia Wirusów Hepatotropowych
 4. Zakład Chemii Biomedycznej  Katedry Biochemii Medycznej
 5. Zakład Neurochemii Molekularnej Katedry Biochemii Medycznej
 6. Klinika Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej Katedry Chorób Wewnętrznych, Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej
 7. Klinika Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej Katedry Chorób Wewnętrznych, Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej
 8. Klinika Geriatrii  Katedry Gerontologii
 9. Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych Katedry Gerontologii
  – Ośrodek Leczenia Nerwic
  – Pracownia Psychiatrii Metabolicznej
 10. Zakład Żywienia Klinicznego i Diagnostyki Gastroenterologicznej Katedry Gerontologii
 11. Zakład Higieny i Promocji Zdrowia Katedry Higieny i Epidemiologii
 12. Zakład Żywienia i Epidemiologii Katedry Higieny i Epidemiologii
 13. Zakład Epidemiologii i Biostatystyki  Katedry Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej
 14. Zakład Medycyny Rodzinnej Katedry Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej
 15. Zakład Medycyny Społecznej Katedry Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej
  – Pracownia Immunologii Klinicznej i Balneologii
 16. Zakład Medycyny Sportowej Katedry Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej
 17. Zakład Medycyny Zapobiegawczej Katedry Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej
  – Pracownia Prewencji Chorób Układu Krążenia i Metabolicznych
 18. Zakład Patologii Społecznych Katedry Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej
 19. Zakład Cytobiologii i Proteomiki Katedry Nauk Biomedycznych
 20. Zakład Molekularnych Mechanizmów Komórkowych Katedry Nauk Biomedycznych
 21. Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi Katedry Nauk Biomedycznych
  – Pracownia Doświadczalna Modeli Zwierzęcych
 22. Zakład Bioetyki Katedry Nauk Humanistycznych
 23. Zakład Prawa Medycznego Katedry Nauk Humanistycznych
 24. Zakład Psychologii Lekarskiej Katedry Nauk Humanistycznych
 25. Zakład Socjologii Katedry Nauk Humanistycznych
 26. Zakład Patofizjologii  Katedry Patologii Ogólnej i Doświadczalnej
  – Pracownia Inżynierii Genetycznej
  – Pracownia Metabolizmu Tkanki Łącznej
 27. Zakład Patofizjologii Behawioralnej Katedry Patologii Ogólnej i Doświadczalnej
  – Pracownia Biochemiczna
  – Pracownia Izotopowa
 28. Zakład Patofizjologii i Neuroendokrynologii Doświadczalnej Katedry Patologii Ogólnej i Doświadczalnej
  – Pracownia Patofizjologiczna
 29. Klinika Chorób Układu Pozapiramidowego Katedry Rehabilitacji
 30. Klinika Rehabilitacji Medycznej Katedry Rehabilitacji
  – Pracownia Ergonomii i Fizjologii Wysiłku Fizycznego
 31. Klinika Rehabilitacji Neurologicznej Katedry Rehabilitacji
  – Pracownia Arteterapii
  – Pracownia Fizjoterapii
  – Pracownia Odnowy Biologicznej i Balneologii
  – Pracownia Odnowy Biologicznej i Sportu
 32. Zakład Biologii i Genetyki Medycznej Katedry Rehabilitacji
 33. Zakład Metodyki Nauczania Ruchu Katedry Rehabilitacji
 34. Zakład Rehabilitacji Psychospołecznej Katedry Rehabilitacji
 35. Centrum Medycyny Rodzinnej i Społeczności Lokalnych
 36. Zakład Immunologii Doświadczalnej
 37. Zakład Morfologii Klinicznej
 38. Zakład Nefropatologii
  – Pracownia Morfometrii
 39. Zakład Ubezpieczeń Medycznych i Finansowania Ochrony Zdrowia
 40. Zakład Zarządzania i Logistyki w Ochronie Zdrowia

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wydrukuj strone
Do gory
Do gory