Aktualności

SPOTKANIE Z SENIORAMI  GMINY PODDĘBICE – PROBLEMY KARDIOLOGICZNE

Dnia 30 maja 2022 r. w budynku Geotermii w Poddębicach odbyło się IV. już spotkanie edukacyjne dla seniorów z regionu. Wydarzenie tradycyjnie zostało zorganizowane we współpracy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Urzędu Miejskiego w Poddębicach. Tym razem przebiegało pod hasłem „ZADBAJ O SERCE”. Spotkanie zainaugurował wykład kardiolog – dr n. med. Iwony Szadkowskiej, która wprowadziła uczestników w problematykę najczęstszych problemów kardiologicznych, z którymi borykają się seniorzy. Po części wykładowej odbyły się warsztaty o charakterze praktycznym, podczas których zademonstrowano i omówiono zasady prawidłowego pomiaru ciśnienia tętniczego i tętna (wraz z interpretacją uzyskanych wyników), a także przedstawiono praktyczne kryteria oceny wydolności układu krążenia (wg klasyfikacji NYHA). Zwrócono również uwagę na nie od dziś nurtujące seniorów zagadnienia typowych i mniej typowych objawów chorób układu krążenia. Odpowiedziano na pytanie o czym mogą świadczyć i które z nich wymagają konsultacji lekarskiej. Nawiązano również do kardiologicznych aspektów aktywności fizycznej, zwracając uwagę na to jaki wysiłek fizyczny może być nieodpowiedni w różnych stanach chorobowych. Warsztaty koordynowane były przez dr n. med. Iwonę Szadkowską i dr n. o zdrowiu Agnieszkę Gołuchowską i zostały zrealizowane przy wsparciu studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Uczestnicy spotkania wykazali duże zainteresowanie poruszoną problematyką. Brali czynny udział w dyskusji i aktywnie włączali się w zajęcia, deklarując chęć udziału w kolejnych.

Składamy serdeczne podziękowania Gospodarzom spotkania: Burmistrzowi Poddębic Piotrowi Sęczkowskiemu, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poddębicach
Zofii Kwapis-Leśniewicz, a także Poddębickiemu Centrum Zdrowia, które na czas zajęć zapewniło ciśnieniomierze. Podziękowania za zaangażowanie również dla studentów kierunku fizjoterapia (Kinga Pawelec, Joanna Kuchciak, Zuzanna Nowicka, Justyna Jóźwik, Natalia Czarnecka, Magdalena Czarnecka, Natalia Świech).

W sposób szczególny dziękujemy Seniorom, którzy tak chętnie uczestniczyli w spotkaniu. Już dziś zapraszamy na kolejne.

 

dr hab. n. o zdrowiu  prof. UM Joanna Kostka

Koordynator ds. EIP on AHA na Wydziale Nauk o Zdrowiu

dr n. o zdrowiu Monika Burzyńska

Koordynator Zespołu ds. EIP on AHA

Dzień Kobiet z UMedem i EIP on AHA

W dniu 14 marca 2022 r. w budynku Geotermii w Poddębicach odbyło się kolejne – 3. z cyklu spotkań edukacyjno-warsztatowych w ramach partnerstwa European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing. W związku z obchodzonym 8 marca Międzynarodowym Dniem Kobiet, tym razem zaproszono Seniorki z regionu, dla których przygotowano dedykowane wystąpienia poświęcone profilaktyce kobiecych dolegliwości i promocji zdrowego starzenia się. Wykład pt.: „Ageing – marzenia i rzeczywistość” wygłosiła prof. dr hab. n. med. Jolanta Kujawa – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Część warsztatową poświęconą „Babskim sprawom – czyli jak śmiać się i kichać bez stresu oraz jak wykonać samobadanie piersi” przeprowadziły: dr Danuta Małańczuk, dr Małgorzata Kilon, mgr Agnieszka Lenarczyk, mgr Małgorzata Kurpios-Kosińska wraz ze studentkami Oddziału Pielęgniarstwa i Położnictwa, w składzie: Agata Suligowska, Aleksandra Zając, Julia Chudaś, Weronika Pankiewicz i Sandra Szymańska.

Podczas spotkania Panie poznawały czynniki sprzyjające pomyślnemu starzeniu się, a także z wielką chęcią wzięły udział w instruktażu prawidłowo wykonywanych ćwiczeń i zachowań zapobiegających zjawisku nietrzymania moczu oraz instruktażu samobadania piersi. Seniorki otrzymały pakiet cennych, praktycznych informacji na temat roli profilaktyki w przeciwdziałaniu najczęstszych dolegliwości zdrowotnych, miały również możliwość skorzystania z indywidualnych porad doświadczonych pielęgniarek i fizjoterapeutek.

Spotkanie poprzedziła krótka prelekcja nt. pielęgnacji dojrzałej skóry wrażliwej, przedstawiona przez przedstawicielkę firmy kosmetycznej BIOGENED (DERMEDIC), produkującej dermokosmetyki na bazie poddębickiej wody geotermalnej. Dla uczestniczek przewidziano upominki.

Spotkanie otworzył Burmistrz Poddębic – Piotr Sęczkowski, składając na ręce Pań życzenia, drobne upominki i kwiaty. W programie odbyło się również zwiedzanie budynku Geotermii i Basenów Termalnych, zaś w przerwie na Uczestniczki czekał poczęstunek.

Składamy serdeczne podziękowania za organizację spotkania Gospodarzom: Burmistrzowi Poddębic i Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poddębicach – Pani Zofii Kwapis-Leśniewicz, a także Centrum Symulacji Medycznych UM w Łodzi za zapewnienie fantomu do ćwiczeń.

Bardzo dziękujemy Wszystkim Paniom za przybycie, ciekawą dyskusję, okazaną otwartość i deklarowaną potrzebę udziału w kolejnych spotkaniach. Z okazji Dnia Kobiet składamy zaś życzenia zdrowia, pogody ducha i nieustającej życzliwości.

 

dr hab. n. o zdrowiu  prof. UM Joanna Kostka

Koordynator ds. EIP on AHA na Wydziale Nauk o Zdrowiu

dr n. o zdrowiu Monika Burzyńska

Koordynator Zespołu ds. EIP on AHA

 

W dniu 10 stycznia 2022 r.

w budynku Geotermii w Poddębicach odbyło się kolejne spotkanie edukacyjno-warsztatowe dla seniorów z regionu. Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Urzędu Miejskiego w Poddębicach w ramach partnerstwa European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing.

W trosce o bezpieczeństwo epidemiologiczne uczestników, seniorzy zostali podzieleni na grupy, w których zrealizowano wykład i zajęcia o charakterze warsztatowym. Referat pt.: „Upadki seniorów” wygłosiła dr hab. n. o zdr. prof. UM Ewa Borowiak, zaś zajęcia praktyczne przeprowadziła dr. n. med. Anna Kubsik-Gidlewska. Podczas zajęć uczestnicy spotkania poznali czynniki ryzyka upadków i urazów, metody ich profilaktyki i otrzymali praktyczne porady w tym zakresie. Ponadto, pod okiem Pani Doktor – doświadczonej fizjoterapeutki – uczestnicy mieli możliwość wykonywania ćwiczeń poprawiających równowagę i koordynację ruchową, a także wzięcia udziału w instruktażu bezpiecznego upadania, podnoszenia się po upadku oraz prawidłowego chodzenia o kulach. W przerwie na uczestników czekał poczęstunek.

Składamy serdeczne podziękowania Gospodarzom spotkania: Burmistrzowi Poddębic Piotrowi Sęczkowskiemu, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poddębicach Zofii Kwapis-Leśniewicz, a także Poddębickiemu Centrum Zdrowia, które na czas zajęć zapewniło niezbędny sprzęt rehabilitacyjny. W sposób szczególny dziękujemy seniorom, za przybycie i czynny udział w spotkaniu oraz wyrażoną chęć udziału w kolejnych.

dr hab. n. o zdrowiu  prof. UM Joanna Kostka

Koordynator ds. EIP on AHA na Wydziale Nauk o Zdrowiu

dr n. o zdrowiu Monika Burzyńska

Koordynator Zespołu ds. EIP on AHA

Dzień Seniora w Poddębicach

W dniu 15 listopada br. w budynku Geotermii w Poddębicach odbyło się spotkanie edukacyjne dedykowane seniorom z regionu. W ten sposób, z okazji obchodzonego Dnia Seniora, zainaugurowano współpracę pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Łodzi i Urzędem Miejskim w Poddębicach w ramach partnerstwa European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing.

Spotkanie rozpoczęło się od wykładu dr hab. n. o zdr. prof. UM Joanny Kostki pt.: „Niebieskie strefy, czyli jak zostać szczęśliwym stulatkiem…”. Po wysłuchaniu wykładu seniorzy zostali podzieleni na grupy, w których realizowali zajęcia o charakterze warsztatowym, prowadzone przez członków Kół Naukowych „PRO AGING” („Seniorze, czy jesteś prawidłowo odżywiony”?) i Move It ! („Zdrowy kręgosłup”) pod okiem opiekunów: dr n. o zdr. Agnieszki Guligowskiej i dr n. med. Katarzyny Glibov oraz mgr Marty Karbowiak. W spotkaniu wzięło udział 36 osób, które w trakcie warsztatów uczyły się wykonywania ćwiczeń stosowanych w profilaktyce bólów kręgosłupa, jak również poznawały najważniejsze dedykowane im zalecenia żywieniowe. Seniorzy otrzymali spersonalizowane porady dotyczące układania talerza żywienia, a także mieli wykonane pomiary antropometryczne oraz analizę składu ciała wraz z interpretacją.

Składamy serdeczne podziękowania Gospodarzom spotkania: Burmistrzowi Poddębic Piotrowi Sęczkowskiemu, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poddębicach Zofii Kwapis-Leśniewicz, studentom (w składzie: Monika Barabasz, Magdalena Pękala, Paulina Kościelniak, Julia Ławrynowicz, Julia Michalak, Ksenia Skrobek, Adrianna Franczyk, Agata Kapusta, Anna Tokarska i Mateusz Szarwas), a przede wszystkim Seniorom, za tak liczny udział w spotkaniu, aktywność i wyrażoną chęć dalszej współpracy.

dr hab. n. o zdrowiu  prof. UM Joanna Kostka

Koordynator ds. EIP on AHA na Wydziale Nauk o Zdrowiu

dr n. o zdrowiu Monika Burzyńska

Koordynator Zespołu ds. EIP on AHA

 

Ogólnopolski Dzień Seniora

Ogólnopolski Dzień Seniora

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora Urząd Miejski w Poddębicach i Uniwersytet Medyczny w Łodzi zapraszają Seniorów na spotkanie edukacyjne.

W ramach zajęć przewidziano:

  • Wykład dr hab. n. o zdr. prof. UM Joanny Kostki: „Niebieskie strefy, czyli jak zostać szczęśliwym stulatkiem…”
  • Warsztaty „Seniorze, czy jesteś prawidłowo odżywiony”? (Koordynator dr Agnieszka Guligowska)
  • Warsztaty „Zdrowy kręgosłup” (Koordynator dr Katarzyna Glibov)

 

Podczas zajęć Seniorzy będą mogli skorzystać z indywidualnych porad
w zakresie diety i aktywności fizycznej oraz otrzymać spersonalizowane zalecenia.

Gdzie:
Geotermia Poddębice
Mickiewicza 17A
(kompleks hotelowo-basenowy)

Kiedy:
15 listopada (poniedziałek), godz. 15.00

Zapisy:
pod nr tel.: 603 445 443

 

Zapraszamy!


Wydrukuj strone
Do gory
Do gory