DYSPOZYTOR MEDYCZNY

Posted Opublikowane przez Piotr Dolata w Komunikaty
lip
7

Miejsce pracy: Dyspozytornia Medyczna Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Zakres zadań:

 • przyjmowanie zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach, ustalanie priorytetów i niezwłoczne dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia,
 • przekazywanie niezbędnych informacji osobom udzielającym pierwszej pomocy;
 • przekazywanie kierującemu akcją medyczną niezbędnych informacji ułatwiających prowadzenie medycznych czynności ratunkowych na miejscu zdarzenia;
 • powiadamianie o zdarzeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych centrów urazowych lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego;
 • powiadamianie o zdarzeniu jednostek współpracujących z systemem;

Wymagania:

 • uprawnienia zawodowe ratownika medycznego lub pielęgniarki systemu.
 • 5 letnie doświadczenie w realizacji zadań dyspozytora medycznego lub w zespole ratownictwa medycznego, w tym w lotniczym zespole ratownictwa medycznego, w szpitalnym oddziale ratunkowym, oddziale anestezjologii i intensywnej terapii lub izbie przyjęć szpitala posiadającego oddziały anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej oraz ortopedii lub ortopedii i traumatologii

Zgodnie z art. 26c ustawy z dnia 8 września 2020 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii na stanowisku dyspozytora medycznego można zatrudnić osobę niespełniającą wymagań powyższego doświadczenia zawodowego.

 

Oferujemy:

 • umowa o pracę w wymiarze 0,25-1,0,
 • wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5500 zł + dodatek specjalny 850 zł,
 • ponadto stażowe, dodatek za pracę w porze nocnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne wynagrodzenie roczne i możliwość otrzymania nagród uznaniowych,
 • system szkoleń

Dodatkowe informację:

 • praca w systemie równoważnym, w tym również w porze nocnej, w soboty, niedziele i święta;
 • stanowisko pracy wyposażone jest w 4 monitory ekranowe, komputer, telefon i nagłowny zestaw słuchawkowy;

Szczegółowe warunki:

https://www.gov.pl/web/uw-lodzki/nabor-na-stanowiska-poza-sluzba-cywilna2

Wydrukuj strone
Do gory
Do gory