Gratulacje

Posted Opublikowane przez Piotr Dolata w Aktualności Studentów
Kwi
8

Niezmiernie miło nam poinformować, że Pani Prof. dr hab. n.med. Dorota Kaleta została powołana przez Wojewodę Łódzkiego na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie zdrowia publicznego dla województwa łódzkiego na okres 5 lat.

Prof. dr hab. n.med. Dorota Kaleta jest Prodziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu ds. Kierunku Zdrowie Publiczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Kierownikiem Katedry Higieny i Epidemiologii i Kierownikiem Zakładu Higieny i Promocji Zdrowia.

W latach 2016–2019  Pani Profesor pełniła funkcję Pełnomocnika Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu ds. Kierunku Zdrowie Publiczne, a w latach 2019 – 2020 Prodziekana ds. Dydaktyki na Wydziale Nauk o Zdrowiu.

Pani prof. dr hab. n.med. Dorota Kaleta związana jest z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi od ponad 20 lat. Po zakończeniu kształcenia na kierunku Zdrowie Publiczne  naszej Uczelni związała się z Zakładem Medycyny Zapobiegawczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Ponadto Pani Profesor była ekspertem w Departamencie Zdrowia Publicznego przy Ministerstwie Zdrowia, a także pełniła funkcję National Professional Officer w Biurze Światowej Organizacji Zdrowia w Warszawie.

Dorobek naukowy Pani prof. dr hab. Doroty Kalety obejmuje autorstwo bądź współautorstwo ponad 180 publikacjach naukowych, związanych tematycznie ze zdrowiem publicznym. Pani Profesor posiada liczne osiągnięcia w działalności naukowej, w tym kilkakrotnie była laureatką nagród Rektora UM w Łodzi.

W imieniu władz oraz całej społeczności Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi składam Pani Profesor gratulacje i życzę dalszych sukcesów zawodowych oraz powodzenia w życiu osobistym.

Prof. Jolanta Kujawa
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu

Wydrukuj strone
Do gory
Do gory